Brief AP over publicatie bestuursverbod in Handelsregister

Met deze brief roept de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Tweede Kamer op om de publicatie van een lijst met personen met een bestuursverbod tegen te houden.

Eerder had de AP al geadviseerd om af te zien van het openbaar maken van een zwarte lijst met mensen die een bestuursverbod hebben gekregen, bijvoorbeeld wegens faillissementsfraude. Omdat de minister van EZK heeft aangegeven het advies van de AP niet op te volgen, stuurt de AP een brief aan de Tweede Kamer.

Download
Beleidsdocument