Brief AP aan JenV informatie-uitvraag vrijheid & veiligheid

In een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid uit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zorgen over de inzet van innovatieve technologieën en nieuwe mogelijkheden om grote hoeveelheden (persoonlijke) data te analyseren door politie en justitiële diensten.

In de brief geeft de AP aan in 2024 extra aandacht te besteden aan een verdedigbare balans tussen vrijheid en veiligheid. De AP constateert dat de politie en justitiële diensten technologieën lijken te (gaan) gebruiken zonder dat daarvoor duidelijke en nauwkeurig geformuleerde wetgeving bestaat.

Het gaat dan bijvoorbeeld om technologie voor gezichtsherkenning (zoals Catch en FaceF1nder), surveillance met mobiele camera's en het online vergaren van informatie uit online accounts en (besloten) groepen. 

De AP vraagt de minister of er op deze onderwerpen wetgeving in de maak is en zo ja, wat de planning daarvan is. 

Download
Beleidsdocument