Brief aan BZK over Facebook

Met deze brief reageert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vraag om advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het gebruik van Facebook door de overheid.

Het advies van de AP aan het ministerie van BZK is dat overheidsorganisaties Facebook maar beter niet kunnen gebruiken als onduidelijk is wat er met de persoonsgegevens van bezoekers van hun Facebookpagina gebeurt. De overheid moet namelijk kunnen garanderen dat de verwerking van deze gegevens aan de wet voldoet. 

In deze brief staat een beknopte versie van het advies aan BZK.  De uitgebreide onderbouwing staat in het Advies aan BZK over gebruik Facebook.

Download
Beleidsdocument