Ambtsbericht AP over vragen vaststelling JenV begroting 2024

De leden van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid hebben schriftelijk vragen gesteld over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het ministerie informatie voor de beantwoording van de vragen die gaan over het werk van de AP.

Download
Politiek document