Ambtsbericht AP over vragen toezicht op cookies en online tracking

Thema:

In de Tweede Kamer zijn tijdens het Vragenuur vragen gesteld over cookies en online tracking.

Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie aan de ministeries van JenV en BZK om de Kamer te informeren over wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet met de toegezegde middelen voor het toezicht op cookies en online tracking.

Download
Politiek document