Ambtsbericht AP over vergelijkbare situaties als privacyschending patiënten

Er zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten’.

Een van deze vragen is of deze casus op zichzelf staat of dat er andere, vergelijkbare situaties zijn waarbij patiëntdossiers voor of na onderzoek ongewenst en onbeveiligd inzichtelijk zijn voor (commerciële) organisaties die daar niets mee van doen hebben.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van VWS om deze Kamervraag over privacyschending patiënten door softwarebedrijf te beantwoorden.

Download
Politiek document