Ambtsbericht AP over jarenlange privacyschending patiënten

Er zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten’ .

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van VWS om een aantal van deze Kamervragen over privacyschending patiënten te beantwoorden.

Download
Politiek document