Ambtsbericht AP over onderzoek TikTok Ierse privacytoezichthouder

Er zijn Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het bericht 'Ierse privacywaakhond onderzoekt hoe TikTok gegevens van kinderen verwerkt'.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van EZK om een aantal van deze Kamervragen over het Ierse onderzoek naar TikTok te beantwoorden.

Download
Politiek document