Ambtsbericht AP over begroting J&V 2023

Leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (J&V) konden feitelijke vragen indienen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van J&V voor het jaar 2023.

Een aantal vragen gaat over de werkzaamheden en de organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie aan de minister voor Rechtsbescherming om een deel van deze feitelijke vragen over de begroting 2023 van J&V te beantwoorden.

Download
Politiek document