Advies wijziging Wmo (eigen bijdrage huishoudelijke hulp)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 4 oktober 2022 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Het CAK krijgt als taak de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vast te stellen en te innen voor gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt inkomens- en vermogensafhankelijk. 

De AP heeft een opmerking over het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies