Advies wijziging Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg NR/REG-2418 in verband met verlenging van de transitieperiode regelgeving ggz.

Zorgverzekeraars zouden een overgangsperiode van 2 jaar krijgen om hun processen aan te passen naar een nieuwe manier van declareren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het voorstel is om deze overgangsperiode te verlengen tot en met 2024.

De AP heeft een opmerking over het voorstel. In de overgangsperiode staat op facturen zowel de oude DSM-hoofdgroep als de nieuwe zorgvraagtypering. In de toelichting bij het voorstel staat echter niet wat de privacyimpact hiervan is, nu de overgangsperiode 1 jaar langer duurt. De AP adviseert hierop alsnog in te gaan.

Download
Wetgevingstoets