Advies wijziging Penitentiaire beginselenwet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 24 januari 2023 advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

Het doel van de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet is onder meer om contacten van bepaalde gedetineerden met de buitenwereld verdergaand te kunnen beperken. 

De AP heeft een opmerking over het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets