Advies Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over het voorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal.

Het voorstel geeft regels voor handelingen met lichaamsmateriaal. Voor de (eventueel daaraan gekoppelde) verwerking van persoonsgegevens verwijst het voorstel naar regels in privacywetgeving, zoals de AVG.

Volgens de AP kan hierdoor veel onduidelijkheid en verwarring ontstaan over de verhouding van die wetten tot elkaar in situaties waarin ze beide van toepassing zijn.

De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het voorstel en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets