Advies Wet registratieplicht verkooppunten tabaksproducten en aanverwante producten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet registratieplicht verkooppunten tabaksproducten en aanverwante producten.

Het kabinet is van plan om de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (zoals een e-sigaret) te verbieden in onder meer supermarkten en de horeca. De verwachting is dat er daarom nieuwe verkooppunten zullen openen. Die krijgen een registratieplicht.

De AP heeft een opmerking over het recht op rectificatie bij deze registratie. Daarover staat nu niets in het wetsvoorstel of de toelichting hierop. De AP adviseert om dit alsnog op te nemen.

Download
Wetgevingstoets