Advies Wet compensatie selectie aan de poort

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet compensatie selectie aan de poort.

Het doel van de Wet compensatie selectie aan de poort is een compensatieregeling op te zetten. Die is bedoeld voor mensen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als mogelijk fraudeur, die soms ook op de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) terecht zijn gekomen en die daardoor ten onrechte een hogere belastingaanslag hebben gekregen of een correctie op hun aanslag.

De AP heeft enkele opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets