Advies Wet collectieve warmtevoorziening

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 12 juli 2022 advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening.

De AP adviseert om in de wettekst op te nemen hoe vaak de verbruiksgegevens van kleinverbruikers maximaal kunnen worden uitgelezen. En deze frequentie te onderbouwen in de toelichting.

Download
Wetgevingsadvies