Advies Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche.

De Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche bepaalt dat er een onderzoek moet worden gedaan naar integriteitsrisico’s bij een beoogd wethouder. Daarnaast komen er regels voor de financiële belangen van lokale bestuurders. 

De AP heeft enkele opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingsadvies