Advies Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

De AP heeft een aantal opmerkingen bij het voorstel voor de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen:

  • Het wetsvoorstel regelt dat op ruime schaal gevoelige persoonsgegevens van een kwetsbare groep mensen aan zeer veel overheden worden gestuurd. Terwijl maar een beperkt deel van deze persoonsgegevens relevant zal zijn.
  • De persoonsgegevens worden vrijwel geautomatiseerd en daarmee zonder tussenkomst van betrokkene gedeeld met veel overheidsinstanties. In het voorstel staat niet of dit ook op een andere manier kan.
  • Het wetsvoorstel bevat geen grondslag om persoonsgegevens te delen met uitvoeringsinstanties.
  • Het wetsvoorstel bevat onvoldoende passende maatregelen en waarborgen voor onder andere de informatieplicht en bewaartermijnen.

Dit voorstel voor de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen is later opgegaan in het voorstel voor de Wet hersteloperatie toeslagen.

Download
Wetgevingstoets