Advies Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 14 december 2023 advies uitgebracht over het voorstel voor het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024.

In het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024 wordt een aantal nieuwe grondslagen geregeld voor de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens en politiegegevens.

De AP constateert onder meer dat niet wordt onderbouwd waarom er een nieuwe grondslag nodig is voor structurele gegevensverstrekking aan de minister van Justitie en Veiligheid voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) . 

De AP heeft op dit punt bezwaar en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies