Advies TEK-regeling

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK-regeling).

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. 

Energieleveranciers zullen bestanden aanleveren met alle EAN-codes waaraan zij energie leveren, met vermelding van het KvK-nummer. In deze bestanden staan ook EAN-codes van klanten die geen subsidie op grond van de regeling zullen gaan aanvragen. 

Dit is in strijd met het beginsel van minimale gegevensverwerking. De noodzaak van deze inbreuk is onvoldoende aangetoond. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets