Advies Rijkswet procedures koninklijke onderscheidingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 6 februari 2023 advies uitgebracht over het concept voor de Rijkswet procedures koninklijke onderscheidingen.

De AP heeft enkele opmerkingen over de Rijkswet procedures koninklijke onderscheidingen en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies