Advies meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 10 juli 2023 advies uitgebracht over de Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplicht uitleners.

Het doel van het wetsvoorstel is om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten. Uitzendbureaus krijgen hierbij een grotere verantwoordelijkheid. Onder meer doordat ook zij ernstige arbeidsongevallen moeten gaan melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De AP heeft bezwaren tegen het concept, die vooral gaan over de geschiktheid van de dubbele
meldplicht en (de onderbouwing van) de rechtszekerheid en verbindendheid van het concept. De AP adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij deze bezwaren zijn weggenomen.

Download
Wetgevingstoets