Advies Implementatiebesluit richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het Implementatiebesluit richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart.

De AP heeft geen opmerkingen bij het Implementatiebesluit richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart.

Download
Wetgevingstoets