Advies effectiever gebruik gegevens sociale zekerheid (SyRI)

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op 4 juni 2012 advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en enige andere wetten in verband met effectiever gebruik van binnen de overheid bekende gegevens.

Het voorstel gaat over het Systeem Anonieme Risico Indicatie (SARI), later Systeem Risico Indicatie (SyRI) genoemd. 

Het CBP (de voorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens) heeft bezwaar tegen het voorstel voor SARI/SyRI en adviseert het voorstel niet in te dienen.

Download
Wetgevingstoets