Advies Besluit SyRI

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op 18 februari 2014 advies uitgebracht over het voorstel voor het Besluit fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (Besluit SyRI).

Het CBP (voorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens) heeft bezwaar tegen het voorstel voor het Besluit SyRI en adviseert het niet in te dienen.

Download
Wetgevingstoets