Advies Besluit seksuele misdrijven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het Besluit tot technische aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet seksuele misdrijven (Besluit seksuele misdrijven).

De AP heeft geen opmerkingen over het Besluit seksuele misdrijven.

Download
Wetgevingstoets