Vergunning Soa Aids Nederland voor platform om sekswerk veiliger te maken

Thema:
Zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent Soa Aids Nederland een vergunning om het online platform voor sekswerkers Ugly Mugs Nederland op te zetten en te beheren. Via dit platform kunnen sekswerkers melding doen van geweld door klanten en zelf klanten natrekken.

Sekswerkers kunnen via Ugly Mugs nagaan of een klant al eerder door een collega is aangemeld wegens geweld. En sekswerkers krijgen een melding vanuit dit platform als er een gevaarlijke klant actief is in hun regio.

Werk veiliger maken

AP-bestuurslid Katja Mur: "Sekswerkers krijgen vaak te maken met geweld. Zoals verkrachtingen en berovingen. Om het werk veiliger te maken, heeft Soa Aids Nederland dit platform opgezet. Soa Aids Nederland is een onafhankelijke partij, die de meldingen van sekswerkers zal bijhouden en controleren volgens een speciaal protocol."

Beheer van gegevens

Soa Aids Nederland beheert de gegevens die sekswerkers aanleveren. Zo kunnen sekswerkers elkaar helpen en beschermen met hulp van Soa Aids Nederland.

Soa Aids Nederland laat het klanten van sekswerkers, indien mogelijk, weten als zij in Ugly Mugs geregistreerd staan. Ook kunnen klanten bezwaar maken als zij menen dat hun registratie onterecht is.

Geldigheid vergunning

De vergunning is 5 jaar geldig. Soa Aids Nederland voert elk jaar een evaluatie uit en deelt die, op aanvraag, met de AP.

Update maart 2022

Soa Aids Nederland heeft nadat de AP de vergunning had afgegeven, nog enkele wijzigingen aangebracht in de werkwijze en de inrichting van het platform. En daarom opnieuw een vergunning aangevraagd.

Eind maart 2022 heeft de AP een nieuwe vergunning verleend aan Soa Aids Nederland voor Ugly Mugs Nederland.

""

Publicaties

Besluit 2023 vergunning zwarte lijst Ugly Mugs

Protocol 2023 zwarte lijst Ugly Mugs