Nieuwe EDPB-guidelines doorgifte politiegegevens

Thema's:
Politie, bijzondere opsporing en justitie
Doorgifte binnen en buiten de EER

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben nieuwe guidelines opgesteld voor de internationale doorgifte van gegevens van politie en justitie. Het gaat om de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op basis van ‘passende waarborgen’.

Onder de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving mogen gegevens van politie en justitie worden doorgegeven naar landen buiten de EU. Dat kan op basis van een adequaatheidsbesluit of op basis van passende waarborgen.

Eerder stelde de EDPB al aanbevelingen op voor de doorgifte op basis van een adequaatheidsbesluit. Nu komt de EDPB dus met guidelines over de doorgifte van gegevens op basis van passende waarborgen.

Passende waarborgen

De guidelines definiëren het begrip ‘passende waarborgen’ en vermelden aan welke vereisten die passende waarborgen moeten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens expliciet geregeld zijn, en ook de rechten van betrokkenen, inclusief de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Daarnaast gaan de guidelines in op de 2 passende waarborgen die de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving (in artikel 37) geeft:

  1. een juridisch bindend instrument, zoals een verdrag tussen 2 landen;
  2. een juridische en praktische analyse door de verwerkingsverantwoordelijke, met de conclusie dat het veilig is om de gegevens door te geven.

Publieke consultatie

Deze guidelines zijn nog niet definitief. Iedereen die dat wil, kan tot en met 8 november 2023 reageren op de guidelines via de website van de EDPB. Na deze consultatie stelt de EDPB de definitieve guidelines vast.

Mensen op zebrapad