FG's in ziekenhuizen opereren goed

Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) in ziekenhuizen zijn goed op weg om zich een volwaardige positie te verwerven. Deze FG’s opereren goed en geven een goede invulling aan de taken die zij hebben op grond van de privacywetgeving. Wel kunnen voornamelijk kleinere ziekenhuizen zich nog verbeteren door meer schriftelijke waarborgen door te voeren.

Deze conclusie trekt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na een verkennend onderzoek naar het functioneren van FG’s in elf ziekenhuizen. Monique Verdier, bestuurslid bij de AP: ‘Als de functie van een FG goed ingebed is in een organisatie, kan dat iets zeggen over hoe goed een organisatie de privacywet naleeft. Voor de AP is een goed functionerende FG waardevol: hij of zij helpt ons om adequaat toezicht te houden.’

Aanbevelingen voor een effectieve FG

Op basis van het verkennend onderzoek komt de AP met aanbevelingen voor de raden van bestuur en aanbevelingen voor de FG’s. De AP heeft het onderzoek verricht binnen elf ziekenhuizen, maar de bevindingen zijn relevant voor de hele ziekenhuisbranche en daarbuiten.

Aanbevelingen aan de raden van bestuur:

  1. Werk regels en richtlijnen uit over de positie van de FG’s in een intern privacybeleid. Maak duidelijk wat de taken, werkzaamheden en bevoegdheden van de FG zijn en hoe de functie is afgebakend.
  2. Zorg ervoor dat FG’s voldoende middelen krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Laat aan de organisatie zien dat het werk van FG’s belangrijk is en gedragen wordt door de raad van bestuur.
  3. Zoek zelf actief contact met de FG. Laat dit niet uitsluitend over aan een manager of secretaris.

Aanbevelingen aan FG’s:

  1. Houd een goede balans tussen de adviserende en de toezichthoudende rol.  Vervul niet alleen een adviserende rol, besteed meer aandacht aan de toezichthoudende rol. 
  2. Voorkom conflicten tussen de adviserende en de toezichthoudende rol. Maak binnen de organisatie duidelijk welke rol je wanneer inneemt.
  3. Maak duidelijke interne afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en de rol van de FG, bijvoorbeeld bij een datalek.
  4. Wees zichtbaar. Zoek als FG het contact met de werkvloer en ga het gesprek aan.
  5. Leer van elkaar. Zoek contact en wissel ervaring en kennis uit met andere FG’s in de regio of bij andere zorgaanbieders in het land. Veel FG’s hebben te maken met dezelfde problematiek. Onderling contact voorkomt dat ze het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Poster

De AP heeft de aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis verwerkt in een poster. Deze staat in de rechterkolom naast dit bericht. U kunt de poster als pdf downloaden.

Mensen op straat

Publicaties

Aanbevelingen effectieve FG in ziekenhuis

Lees ook

Bekijk alle actualiteit