AP rondt controle af op functionaris gegevensbescherming overheid

Vrijwel alle gecontroleerde overheidsorganisaties hebben inmiddels een functionaris gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eén organisatie gaat dit op korte termijn alsnog doen. De AP houdt toezicht op de voortgang. De AP controleerde 400 overheidsorganisaties, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen. In eerste instantie had minder dan 4% mogelijk nog geen functionaris aangemeld.

Sinds de invoering van AVG controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Zo controleerde de AP ook zorgverzekeraars en ziekenhuizen op FG’s en deed de AP een steekproef bij grote private organisaties om te onderzoeken of zij een register voor verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Over de functionaris gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderdeel hiervan is dat onder meer alle overheden en publieke organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen. De FG’s vervullen binnen organisaties een belangrijke functie om de persoonsgegevens van mensen te beschermen en om de privacywetgeving na te leven. De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in zijn organisatie.

Mensen op straat