Douane schrapt BSN uit identificatienummer eenmanszaken

Thema:
Burgerservicenummer (BSN)

Op last van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrapt de Douane het burgerservicenummer (BSN) uit het Europese identificatienummer (EORI-nummer) van ongeveer 111.000 eenmanszaken. De Douane mag het BSN niet gebruiken in het voor export vereiste EORI-nummer omdat dit privacyrisico’s in de hand werkt, zoals identiteitsfraude. Bovendien heeft de Douane geen wettelijke reden (grondslag) om het BSN in het EORI-nummer op te nemen, omdat dit niet noodzakelijk is. Vanaf 30 september 2022 gebruikt de Douane alleen nog EORI-nummers zonder BSN.

Het EORI-nummer

De Douane gebruikt een identificatienummer voor marktdeelnemers die zaken over de grens doen en met de Douane te maken krijgen. Dit heet het EORI-nummer.

De Douane gebruikt dit nummer voor communicatie met de burger, het uitwisselen van informatie met andere overheden en registratie in een centraal Europees systeem dat onder meer toegankelijk is voor alle andere Europese douaneautoriteiten.

Wat is het probleem?

Het probleem met het EORI-nummer is dat mensen met een onderneming (eenmanszaken) een EORI-nummer toegewezen krijgen waarin hun BSN is verwerkt. Dat brengt onnodige en ongewenste risico’s met zich mee.

Wanneer het EORI-nummer van een eenmanszaak bekend is bij een kwaadwillende partij, is direct ook het BSN van de ondernemer bekend. Via het register van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn hiermee ook de adresgegevens van deze persoon bekend.
 
Hoewel criminelen met alleen het BSN en de adresgegevens van een ondernemer nog geen identiteitsfraude kunnen plegen, wordt het zo wel makkelijker voor criminelen om zich voor te doen als die ondernemer, vaak in combinatie met andere informatie. Hiermee worden de ongeveer 111.000 eenmanszaken met een EORI-nummer onnodig blootgesteld aan het risico op identiteitsfraude.

Interventie AP

In 2018 heeft de AP dit probleem al aangekaart bij de Belastingdienst, die destijds verantwoordelijk was voor de Douane. De toenmalige Directeur-Generaal Belastingdienst heeft op 19 december 2019 in een brief de toezegging gedaan het BSN uit het EORI-nummer te verwijderen.

Inmiddels staat de Douane los van de Belastingdienst. Uit klachten van eenmanszaken bleek dat het EORI-nummer niet was aangepast. Daarom heeft de AP bij de Douane aangegeven dat het BSN niet in het EORI-nummer mag staan.

Omdat het niet noodzakelijk is om het BSN in het EORI-nummer op te nemen, ontbreekt de wettelijke grondslag om het BSN te verwerken. Dat is een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het resultaat

De Douane is hier mee aan de slag gegaan. Het resultaat is dat er vanaf 30 september 2022 nieuwe EORI-nummers zijn, zonder BSN. Alle eenmanszaken met een EORI-nummer krijgen hierover een brief van de Douane. Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met de Douane.

""

Lees ook

Bekijk alle actualiteit