De AP in 2024: burgers beschermen in een digitale wereld

Leven in een vrije en veilige samenleving is een groot goed. Dat kan alleen wanneer wij onze grondrechten goed beschermen. Zonder de bescherming van ons grondrecht op gegevensbescherming kunnen andere grondrechten in gevaar komen. Zoals het recht op privacy en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Als Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maken wij ons elke dag sterk voor een samenleving waarin persoonsgegevens goed beschermd worden. En het gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie (AI) verantwoord gebeurt.   

Toezicht houden betekent ook keuzes maken. Het toezichtveld van de AP wordt namelijk steeds groter en onze middelen zijn beperkt. Daarom richten we ons op de grootste risico’s voor burgers en samenleving. De bescherming van publieke belangen staat altijd voorop. Zoals gelijke behandeling, persoonlijke autonomie en de controleerbaarheid van macht. 

Extra aandacht voor specifieke thema’s

In 2024 zetten we een aantal specifieke thema’s centraal. Dit doen we binnen en naast ons reguliere werk, zoals voorlichting geven, onderzoek doen, sancties opleggen, wetgeving toetsen en klachten en datalekken behandelen. Komend jaar besteden we extra aandacht aan de volgende 5 thema’s:

  • Algoritmes & AI (kunstmatige intelligentie)
  • Big Tech
  • Vrijheid & veiligheid
  • Datahandel
  • Digitale overheid

Wat we op deze thema’s in 2024 concreet gaan doen, is te lezen in het jaarplan 2024

Vrouw met mobiele telefoon in station

Publicaties