AP kijkt naar Nederlandse autofabrikanten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inventariseert op dit moment in hoeverre Nederlandse autofabrikanten zich aan de privacywet houden. De AP hoopt zo een beeld te krijgen van eventuele privacyschendingen bij connected cars.

Moderne auto’s zijn vaak ‘connected’. Het zijn rijdende computers, verbonden met het internet. Connected cars verzamelen daarbij vaak persoonsgegevens, zoals locatiegegevens en gegevens over de rijstijl.

Onderzoek AP connected cars

De AP heeft per brief alle in Nederland gevestigde fabrikanten van auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens gevraagd welke persoonsgegevens ze verwerken, waarom, hoe lang, hoe ze die beveiligd hebben en met wie ze die delen.

‘Zo krijgen wij een beeld van hoe we er in Nederland voorstaan’, zegt AP-bestuurslid Katja Mur. ‘Op basis van onze bevindingen gaan we in gesprek met de fabrikanten. Zien we iets wat echt niet in de haak is? Dan kunnen we vervolgonderzoek starten en volgen er mogelijk boetes.’

Meer tijd vanwege corona

De AP hoopt vóór de zomer de resultaten van de inventarisatie geanalyseerd te hebben, maar houdt daarbij een slag om de arm.

Mur: ‘Wij snappen dat veel bedrijven op dit moment vooral bezig zijn met de gezondheid van hun medewerkers. Of het op gang houden van de bedrijvigheid in deze moeilijke tijden. Natuurlijk houden we daar rekening mee en krijgen fabrikanten waar nodig extra tijd voor het aanleveren van informatie.’

Privacy van automobilisten

De inventarisatie onder Nederlandse autofabrikanten is een van de manieren waarop de AP, met zeer beperkte middelen en menskracht, probeert te zorgen dat de privacy van automobilisten niet geschonden wordt.

‘En dat is zeer belangrijk’, zegt Katja Mur. ‘Want ook al krijgt de AP nu nog niet zoveel signalen van automobilisten binnen over hun auto, we zien wel dat er veel nog niet goed is geregeld. Veel mensen zijn zich er simpelweg nog niet van bewust wat hun auto allemaal over hen weet.’

Handleiding connected car

De AP besteedt daarom ook aandacht aan het voorlichten van automobilisten over privacy in de auto. Zo publiceerde de AP in februari de handleiding Connected car? Bescherm uw privacy!.

In deze handleiding staan over wat je kunt doen wanneer je een conected car of een ander connected voertuig (zoals een scooter) koopt, huurt of leaset.

Door consumenten bewust te maken op dit gebied hoopt de AP concrete klachten binnen te krijgen over connected cars. Hierna kan de AP of een andere Europese privacytoezichthouder gericht onderzoek doen.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking is heel belangrijk om de privacy bij connected cars te beschermen. De meeste autofabrikanten zitten namelijk in het buitenland, omdat ze hun Europese hoofdvestiging in een ander EU-land hebben.

Het is aan de privacytoezichthouder in dat land om de leiding te nemen bij een onderzoek naar zo’n fabrikant. Nederlandse klachten over een fabrikant in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, zal de AP dan ook doorgeven aan de toezichthouder in dat land.

De inventarisatie onder Nederlandse autofabrikanten volgt op de publicatie van richtlijnen voor de auto-industrie over hoe om te gaan met persoonsgegevens. De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), publiceerden deze richtlijnen in februari.

Man loopt buiten op straat stad