AP bepleit wettelijke waarborgen voor kredietregistratie

Thema:
Inkomen en kredietwaardigheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de minister van Financiën geadviseerd om nieuwe wetgeving in gang te zetten die ervoor zorgt dat bij kredietregistratie vastgelegde persoonsgegevens beter worden beschermd.

Kredietregistratie

Kredietaanbieders mogen niet zomaar een krediet verstrekken. Om overkreditering te voorkomen, moeten zij eerst voldoende informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van de klant. Om aan deze zorgplicht invulling te geven, moeten ze onder meer aangesloten zijn bij een stelsel van kredietregistratie.

Geen wettelijke waarborgen

Ondanks dat de wet dus zorgplichten oplegt en deelname aan het stelsel van kredietregistratie verplicht is, zijn er geen wettelijke regels voor de verwerking van persoonsgegevens om die verplichtingen uit te voeren.

De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een krediet.

In de praktijk is BKR de organisatie die in Nederland de kredietregistratie uitvoert en ook bepaalt hoe met de gegevens wordt omgegaan. BKR registreert van miljoenen mensen gevoelige persoonsgegevens (krediet, betalingsachterstanden).

Waarborgen vastleggen

De AP stelt dat het aan de wetgever is om waarborgen vast te leggen voor de bescherming van persoonsgegevens bij kredietregistratie. En daarbij het algemene belang van het voorkomen van overkreditering expliciet af te wegen tegen het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Ook kan wetgeving waarborgen dat gegevens niet verloren kunnen gaan of in handen kunnen komen van onbevoegden. Bijvoorbeeld bij een faillissement.

Verder kan gedacht worden aan bepalingen over de beheerder van het stelsel (zoals financiering, benoeming en wat te doen bij taakverwaarlozing). Het vormgeven van kredietregistratie als goed afgebakende - en van commerciële activiteiten te onderscheiden - wettelijke taak van een wettelijk aangewezen beheerder biedt daarbij onmiskenbaar een duidelijke grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken, aldus de AP.

Advies AP

De AP adviseert dan ook wetgeving tot stand te brengen:
 

  • waarbij de inbreuk op het grondrecht van degene die krediet heeft of wil expliciet wordt afgewogen tegen het algemene belang om overkreditering te voorkomen;
  • die het beheer van een stelsel van kredietregistratie als wettelijke taak aan een bepaalde beheerder opdraagt;
  • die zorgt voor duidelijke waarborgen voor de betrokkenen en voor een goede taakuitvoering.
""

Publicaties