Aandacht voor digitale kinderrechten bij Global Privacy Assembly 2021

In oktober vond de 43e bijeenkomst van de Global Privacy Assembly (GPA) plaats. Op de agenda stonden onder meer de rechten van kinderen in de digitale wereld. In de vorm van een resolutie heeft de GPA een aantal aandachtspunten op een rij gezet. De lijst is een oproep aan alle partijen die zich richten op kinderen in de digitale wereld: ga met deze punten aan de slag.

De GPA is een belangrijke internationale bijeenkomst voor meer dan 130 privacytoezichthouders. De GPA gaat voor effectieve toezichthouders, die goed hun taak kunnen uitvoeren. Nationaal én internationaal. Bijvoorbeeld door kennis en connecties uit te wisselen. 

De GPA komt al sinds 1979 jaarlijks samen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is aangesloten bij de GPA en leverde input voor de resolutie over kinderrechten. 

Wat overheden, toezichthouders en andere partijen kunnen doen

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Naast de vele kansen die dat biedt, lopen ze ook allerlei risico’s. Ook zij moeten grip kunnen hebben op hun persoonsgegevens. 

Aandachtspunten in de resolutie zijn bijvoorbeeld:

  • Om rechten uit te oefenen, moet je weten wat je rechten zijn. Dat geldt ook voor kinderen. Dit betekent dat kinderen, en ook hun ouders en leraren, duidelijk geïnformeerd moeten worden. In heldere taal. En op een manier die kinderen motiveert om meer te leren over hun digitale rechten.
  • Educatieve programma’s en campagnes blijven belangrijk. Zo worden kinderen en hun omgeving geïnformeerd over digitale rechten en hoe zij die kunnen uitoefenen, op een voor hen toegankelijke en gepaste manier. Kinderen zouden bijvoorbeeld ook gemakkelijk een klacht moeten kunnen indienen over een privacyschending. En moeten weten waar ze terechtkunnen als er online iets misgaat. 
  • Kinderen moeten een stem hebben in het beleid dat over hen gaat. Betrek hen op een gepaste manier.
  • Privacy begint al bij het ontwerp van diensten. Zo zouden online diensten geen manipulatietechnieken moeten inbouwen die kinderen verleiden om meer gegevens af te staan dan nodig. 
  • Online diensten kunnen naast een heldere privacyverklaring, ook laten zien wat zij doen aan de bescherming van de persoonsgegevens van kinderen. Denk aan leeftijdsgrenzen en gedragsregels.
  • Voor kinderen is het belangrijk dat zij ook aandacht hebben voor de rechten van ánderen in een digitale omgeving.
  • Voor volwassenen is het belangrijk om altijd de wil en het belang van het kind in acht te nemen. Bijvoorbeeld als een ouder online toestemming geeft namens het kind. Of wanneer de ouder ‘parental control’-tools gebruikt. 

Het hele overzicht is hier te bekijken. Overheden, toezichthouders en andere partijen kunnen met de adviezen aan de slag. De resolutie is internationaal gesteund door ruim 20 landen en helpt om het onderwerp lokaal onder de aandacht te brengen. 

Meer aandacht voor kinderrechten in de digitale wereld

Eerder dit jaar werd het bekende VN Kinderrechtenverdrag uitgebreid met General Comment 25, over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld. In Nederland verscheen de Code voor Kinderrechten voor ontwikkelaars en ontwerpers van digitale diensten. 

Ook de AP houdt zich met het onderwerp bezig. In juli gaven we videoapp TikTok een boete. TikTok legde namelijk niet goed aan kinderen uit hoe het bedrijf persoonsgegevens verwerkt. En we vertellen jongeren waarom online privacy zo belangrijk is.

Ook dit werd besproken in de Global Privacy Assembly

Andere resoluties die tijdens de bijeenkomst van de Global Privacy Assembly werden aangenomen, gingen over datadelen voor het publieke belang, overheidstoegang tot data en de toekomst van de GPA. Kijk voor meer informatie over deze en toekomstige bijeenkomsten op globalprivacyassembly.org

Winkelend publiek

Lees ook

Bekijk alle actualiteit