Boete TikTok vanwege schenden privacy kinderen

Thema's:
Smartphone & apps
Persoonsgegevens op internet
Privacyrechten AVG
Internationale samenwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen. De informatie die de Nederlandse gebruikers – veelal jonge kinderen – van TikTok kregen bij het installeren en gebruiken van de app, was in het Engels en daardoor niet goed te begrijpen. Door de privacyverklaring niet in het Nederlands aan te bieden legde TikTok onvoldoende uit hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

In Nederland hebben veel kinderen TikTok op hun telefoon staan. De AP startte vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de app, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen.

Kinderen worden als extra kwetsbare groep gezien in de wetgeving. Zij zijn zich minder bewust van de gevolgen van hun handelen. Juist ook bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media. Daarom krijgen kinderen extra bescherming van de privacywet.

Overdracht onderzoek TikTok

Toezicht op bedrijven zonder hoofdvestiging in Europa kan vanuit alle EU-lidstaten, terwijl dat anders primair gebeurt vanuit het EU-land met de hoofdvestiging.

AP-vicevoorzitter Monique Verdier: "We dragen nu verschillende uitkomsten van ons onderzoek over aan de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens. Aanvankelijk had TikTok geen hoofdvestiging in Europa en konden wij dit vanuit Nederland oppakken, maar tijdens het onderzoek van de AP heeft TikTok zich definitief gevestigd in Ierland."

"De AP was vanaf dat moment alleen nog bevoegd om te oordelen over de privacyverklaring van TikTok, omdat de overtreding was beëindigd. Het is nu aan de Ierse toezichthouder om ons onderzoek af te ronden en een definitief oordeel te vellen over de andere mogelijke privacyschendingen die de AP heeft onderzocht."

Maatregelen tegen digitaal kinderlokken en online pesten

De AP heeft begin oktober van het vorige jaar de onderzoeksbevindingen overhandigd aan TikTok. Hierna heeft TikTok verschillende wijzigingen toegezegd en doorgevoerd om de TikTok-app voor kinderen onder de 16 jaar veiliger te maken. Lastig punt blijft dat het voor kinderen mogelijk blijft zich ouder voor te doen en een hogere leeftijd in te vullen bij hun aanmelding en hierdoor meer risico lopen.

Wijzigingen TikTok

Verdier: "Met zo'n 3,5 miljoen gebruikers in Nederland is het een van de populairste apps van dit moment. Het is ook ontzettend leuk om samen video’s te maken en te zien wat anderen maken. Maar er zitten ook mensen met verkeerde bedoelingen op TikTok. Die de beelden gebruiken om ongewenst te verspreiden, te pesten of voor grooming, digitaal kinderlokken. De AP vindt het terecht dat TikTok deze aanpassingen heeft doorgevoerd."

Meer controle voor ouders

Verder hebben ouders inmiddels meer controle gekregen over het account van hun kinderen. Ze kunnen nu zelf de privacyinstellingen van hun kinderen beheren via een eigen account en de 'Family Pairing'-functie.

"We zijn blij dat ouders nu vanaf hun eigen telefoon de privacyinstellingen van het TikTok-account van hun kinderen kunnen beheren. Toch roepen wij ouders op om ook in gesprek te blijven met hun kinderen over wat ze online doen. Toon belangstelling voor de filmpjes die ze maken en kijken en praat ook over de reacties die ze elkaar geven op TikTok", zegt Verdier.

TikTok heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.

Kinderen in bed met iPad

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit