Bestrijding ondermijnende criminaliteit

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dat is zware criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken, bijvoorbeeld door witwassen of drugslabs in woonwijken. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Politie, justitie, overheidsorganisaties en soms ook private partijen werken samen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Hierbij verwerken zij vaak persoonsgegevens. Voor de mensen van wie deze gegevens zijn, kan de privacyinbreuk groot zijn. Daarom moeten alle betrokken organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zich aan de privacywetgeving houden.