Brexit

Geeft u als organisatie in de Europese Economische Ruimte (EER) persoonsgegevens door aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan kunt u dat blijven doen zoals u gewend bent. Ook al maakt het VK sinds Brexit geen deel meer uit van de EER.

Op deze pagina

Vrije gegevensuitwisseling VK

De Europese Commissie (EC) heeft 2 adequaatheidsbesluiten genomen voor het VK (1 voor de AVG en 1 voor de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving). Daarmee oordeelt de EC dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens in het VK gelijkwaardig is aan dat in de EER.

Dat betekent dat u vrij gegevens kunt uitwisselen met het VK. U hoeft dus geen doorgifte-instrumenten te gebruiken zoals een modelcontract, die u normaal nodig zou hebben voor doorgifte naar een land buiten de EER.

Gegevens ontvangen uit het VK

Organisaties in het VK kunnen ook vrij persoonsgegevens versturen naar organisaties in de EER. Dat heeft de Britse regering laten weten. Dus ontvangt u gegevens uit het VK? Dan heeft de Brexit ook daarop geen invloed.