Een betaaldienst gebruiken als consument

Als consument kunt u verschillende betaaldiensten gebruiken. Bijvoorbeeld een betaaldienst voor: betalingen via uw smartphone, een automatisch huishoudboekje, een overzicht van uw betaalrekeningen en betalingen (ook als die bij meerdere banken lopen) of een analyse van uw betaalgegevens en advies over besparingen.

Wilt u een betaaldienst gebruiken, dan heeft het bedrijf achter de betaaldienst (de betaaldienstverlener) toegang nodig tot uw betaalgegevens. Deze toegang krijgt de betaaldienstverlener alleen als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Op deze pagina

Toestemming geven aan betaaldienst

Voordat u toestemming geeft, moet de betaaldienstverlener u eerst goed informeren over wat er met uw betaalgegevens gebeurt. Zodat u weet waar u ja tegen zegt.

Wat bijvoorbeeld niet mag: u vragen om de algemene voorwaarden te accepteren. De betaaldienstverlener moet u apart om toestemming vragen.

Betaaldienstverleners mogen uw betaalgegevens ook niet aan andere organisaties verstrekken zonder uw toestemming.

Toestemming aan betaaldienst intrekken

Heeft u een betaaldienstverlener toestemming gegeven, maar bedenkt u zich? U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dat moet net zo makkelijk gaan als toestemming geven.

Heeft u online toestemming gegeven, dan moet u uw toestemming ook online kunnen intrekken. En niet door bijvoorbeeld een brief te sturen.

Let op: trekt u uw toestemming in, dan kunt u geen gebruik meer maken van de betaaldienst zoals u misschien gewend was.

Toestemming van een ander

Heeft iemand anders toestemming gegeven aan een betaaldienstverlener, maar u niet? Dan kan de betaaldienstverlener soms toch persoonsgegevens van u zien. Bijvoorbeeld als die andere persoon geld naar u overmaakt.

De betaaldienstverlener ziet dan gegevens die noodzakelijk zijn om de betaaldienst uit te voeren. Bijvoorbeeld:

  • uw naam;
  • uw bankrekeningnummer;
  • het betalingskenmerk;
  • de betalingsomschrijving.

Er mogen niet meer gegevens van u zichtbaar zijn zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw gegevens bewaren

Uw betaaldienstverlener moet u vóór het aangaan van de overeenkomst hebben geïnformeerd over hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Is die termijn voorbij? Dan moet de betaaldienstverlener uw persoonsgegevens verwijderen. Of ervoor zorgen dat de gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Infographic online aankoop

Wilt u iets online kopen? En betalen via een nieuwe betaaldienstverlener? In deze infographic ziet u in beeld hoe dat gaat.