Cameratoezicht in het verkeer

Camera’s langs (snel)wegen registreren kentekens van passerende voertuigen. De politie gebruikt deze beelden voor automatische kentekenherkenning, ook wel ‘automatic number plate recognition’ (ANPR) genoemd. Rijkswaterstaat en de provincies gebruiken de beelden voor verkeersonderzoek.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Kentekens: ANPR

ANPR is een methode om gefotografeerde kentekens automatisch te vergelijken met kentekens in politiebestanden. Op deze manier kan de politie bijvoorbeeld verdachten of voortvluchtige personen signaleren.

De automatische vergelijking kan een ‘hit’ opleveren. Dat is een signaal dat een kenteken is herkend en dus voorkomt in het politiebestand. De politie kan dan direct actie ondernemen. Zoals openstaande boetes innen of een auto in beslag nemen.

Een ‘no-hit’ betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het politiebestand en dat dit kenteken (en/of de persoon op wiens naam het kenteken staat geregistreerd) dus niet wordt gezocht.

ANPR mag onder voorwaarden

Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) mag de politie ANPR onder voorwaarden toepassen om de dagelijkse politietaak uit te voeren. Maar de politie moet daarbij wel rekening houden met de privacy van automobilisten.

Ook moet de politie de in de Wpg beschreven regels voor de verwerking van persoonsgegevens in acht nemen. Zoals de regel dat de verwerking alleen is toegestaan als deze:

  • noodzakelijk is voor het doel van de verwerking;
  • relevant is voor het doel;
  • niet bovenmatig is.

Scannen en bewaren

De politie mag ANPR gebruiken bij de uitvoering van de politietaak. De politie mag dus iemands kenteken scannen als diegene langs een ANPR-camera rijdt. Maar de kentekens van iedereen op deze route bewaren mag niet.

Leidt een gescand kenteken na vergelijking tot een hit? Dan mag de politie het kenteken en de gegevens over waar en wanneer het voertuig is aangetroffen zo lang als dit noodzakelijk is bewaren voor het vastgestelde doel.

Gescande kentekens die niet leiden tot een hit, moet de politie normaal gesproken direct vernietigen.  Tenzij de politie de kentekengegevens voor de opsporing van een misdrijf of voortvluchtige personen gebruikt. Dan mag de politie de gegevens 28 dagen bewaren en inzien. Dat staat in artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering.

Verkeersonderzoek

Een van de taken van Rijkswaterstaat en de provincies is te zorgen voor betere doorstroming van de wegen. Voor dit doel kunnen zij verkeersonderzoek doen. Zij gebruiken de geregistreerde kentekens dan om mensen een uitnodiging voor een verkeersenquête te sturen. Dit doen zij door via het kentekenregister de adressen op te vragen die bij de kentekens horen. 

Snelle antwoorden

Mag Rijkswaterstaat mijn kenteken gebruiken voor een verkeersenquête?

Rijkswaterstaat mag uw kenteken gebruiken om uw adres te achterhalen en u een uitnodiging voor een verkeersenquête te sturen. Daarvoor is geen toestemming van u nodig. Maar Rijkswaterstaat moet zich daarbij wel aan een aantal voorwaarden houden.

Noodzaak cameratoezicht

Het gebruik van uw persoonsgegevens door Rijkswaterstaat is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan bereiken. En dat het gebruik van kentekens in verhouding staat tot het doel van het onderzoek.

Informatie over gebruik persoonsgegevens

In de brief die Rijkswaterstaat u stuurt, moet genoeg informatie staan over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder meer over het doel waarvoor Rijkswaterstaat uw gegevens gebruikt. Ook moet u de mogelijkheid krijgen om u af te melden voor het specifieke onderzoek.

Bezwaar tegen gebruik persoonsgegevens

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Rijkswaterstaat? Dan kunt u dit aangeven. Informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief.

Het is niet mogelijk om u helemaal af te melden voor dit soort verkeersonderzoeken. Op basis van uw kenteken kunt u altijd in een steekproef terechtkomen en een uitnodiging ontvangen. Er is geen bestand van kentekenhouders die Rijkswaterstaat niet mag benaderen. Maar u bent niet verplicht om mee te doen en kunt zich altijd afmelden voor het specifieke onderzoek.

Bewaartermijn

Rijkswaterstaat mag de camerabeelden en andere persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Dat houdt in dat Rijkswaterstaat de gegevens moet vernietigen zodra het doel is bereikt waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld na afronding van het specifieke onderzoek.