Register vergunningen

In dit register staan alle vergunningen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft verleend. Ook zijn hier de aanvragen voor een vergunning te vinden die de AP heeft afgewezen.

Geldigheidsduur vergunning

Heeft de AP een verwerking goedgekeurd vóór 25 mei 2018? Bijvoorbeeld een zwarte lijst? Dan is het toenmalige besluit van goedkeuring (rechtmatigheidsbesluit) van de AP automatisch (van rechtswege) omgezet in een vergunning. Tenzij aan het rechtmatigheidsbesluit een geldigheidsduur is verbonden. Bijvoorbeeld 5 jaar. Voordat die termijn verloopt, moet de organisatie bij de AP een nieuwe vergunning aanvragen als de organisatie wil verdergaan met de verwerking.

125 items

Filter zoek resultaten

Onderwerpen

Filter op periode

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Alkmaar

Bekijk vergunning
PDF, 873 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod supermarkten Arnhem e.a.

Bekijk vergunning
PDF, 821 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Breda Binnenstad

Bekijk vergunning
PDF, 891 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Zandvoort

Bekijk vergunning
PDF, 846 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Leidsebuurt

Bekijk vergunning
PDF, 911 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Purmerend

Bekijk vergunning
PDF, 833 kB

Besluit 2023 vergunning zwarte lijst Ugly Mugs

Bekijk vergunning
PDF, 819 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Harlingen

Bekijk vergunning
PDF, 801 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Heerenveen

Bekijk vergunning
PDF, 872 kB