Publiciteitsbeleid van de AP

Hoe de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiciteit geeft aan de taken en werkzaamheden van de AP, is beschreven in de Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Juridisch kader publiciteitsbeleid

Het juridisch kader voor het publiciteitsbeleid van de AP wordt bepaald door:

Binnen dit juridisch kader is het beleid van de AP om zo veel mogelijk uit eigen beweging openbaar te maken van de activiteiten van de AP.

In de beleidsregels is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de AP informatie openbaar maakt na een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Woo (Woo-verzoek).