Toegankelijkheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. En dat zij daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Momenteel voldoet de website van de AP nog niet aan alle toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid (WCAG 2.1 - AA). Sinds kort hebben wij een nieuwe website. In 2023 vindt er daarom een update plaats van onze toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Autoriteit Persoonsgegevens