Disclaimer

Als u onze website bezoekt, verwacht u betrouwbare en actuele informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besteedt dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wilt u zekerheid hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen? Dan kunt u de originele documenten raadplegen (zoals die in bijvoorbeeld de Staatscourant worden gepubliceerd). Of advies vragen aan een rechtsbijstandverlener.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

  • De AP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
  • De AP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
  • De AP is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.