Focus AP 2020-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt tot en met 2023 in het toezichtwerk extra nadruk op 3 focusgebieden:

  1. datahandel;
  2. digitale overheid;
  3. artificiële intelligentie (AI) & algoritmes.

Deze aandachtsgebieden hebben wij vastgelegd in de Focus AP 2020-2023: ‘Dataprotectie in een digitale samenleving'. 

De focusgebieden geven onder meer richting aan de uitvoering van onze wettelijke taken.

""

Datahandel

Data maken producten en diensten slimmer. En deze producten en diensten creëren vervolgens weer meer data. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen. Data zoals persoonlijke voorkeuren of zoekgedrag kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker een dienst of product beter of prettiger kan gebruiken. Deze data zijn daarom aantrekkelijk voor organisaties. Met als gevolg steeds meer ongeoorloofde doorverkoop van persoonsgegevens aan derden. Mensen verliezen hierdoor steeds meer grip op hun gegevens en daarmee op hun leven.

Digitale overheid

Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie hebben toegang tot een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is daarom extra belangrijk dat de overheid hiermee verantwoordelijk omgaat. Zo komen mensen niet onnodig in de knel.

AI en algoritmes

Steeds meer organisaties maken gebruik van algoritmes en AI. Dit biedt voordelen en leidt tot nieuwe nuttige toepassingen. Maar de inzet van AI en algoritmes kent ook risico’s en schadelijke effecten. De AP is als toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. En daarmee ook op de toepassing van AI en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden gebruikt