Vergroot contrast

Zwarte lijst detailhandel

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft op 25 november 2014 een wijziging van het Waarschuwingsregister Detailhandel (2008) van de Stichting Fraudeaanpak Detailhandel goedgekeurd. Deze wijziging houdt onder meer in dat de reikwijdte van het register is uitgebreid (ook extern personeel valt er nu onder), dat de proportionaliteitstoets is aangescherpt en dat er een nieuw klachtenreglement en reglement van de auditcommissie zijn ingesteld. De goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (3 december 2014).

Zwarte lijst frauderend personeel

De detailhandel, die zowel fysieke winkels als – in toenemende mate – webwinkels omvat, wordt regelmatig geconfronteerd met fraude. Het Waarschuwingsregister Detailhandel is een van de maatregelen om fraude te bestrijden.

Op deze zwarte lijst staan (externe) werknemers vermeld die wegens fraude of diefstal niet meer in een winkel werkzaam zijn. Het doel van de zwarte lijst is te voorkomen dat zij na hun ontslag bij een andere winkel aan de slag kunnen gaan.