Vergroot contrast

Collectief winkelverbod Westpolder/Papendrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 16 augustus 2016 het collectief winkelverbod van Winkeliersvereniging Westpolder/Papendrecht goedgekeurd.

Zwarte lijst ongewenste klanten

In veel steden werken winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie samen om veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers aan te pakken.

Een van de instrumenten hiervoor is het opleggen van een collectief winkelverbod. Hiermee kunnen winkeliers ongewenste klanten toegang weigeren tot meerdere winkels binnen een specifiek winkelgebied.

Modelprotocol collectief winkelverbod

Winkeliersvereniging Westpolder/Papendrecht heeft een protocol opgesteld voor de toepassing van het winkelverbod. Dit protocol is ingericht volgens het Protocol (collectief) winkelverbod.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dat modelprotocol eerder onderzocht en goedgekeurd. Daarom was nader onderzoek van het protocol van Winkeliersvereniging Westpolder/Papendrecht niet nodig.