Vergroot contrast

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018, als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn organisaties in een aantal gevallen verplicht om een FG aan te stellen.

Natuurlijk mogen organisaties dan ook nog steeds vrijwillig een FG aanstellen. Voor meer informatie, zie het AVG-dossier Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

FG aanmelden

De AVG heeft ook gevolgen voor hoe organisaties FG's moeten aanmelden bij de AP. De AP wil bijvoorbeeld weten of er sprake is van een verplichte dan wel een vrijwillige FG. Ook wil de AP het eenvoudiger maken om een FG aan te melden.

Alle FG’s moeten daarom opnieuw worden aangemeld bij de AP. Aanmelden is mogelijk via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Let op: alle FG-aanmeldingen die niet met dit nieuwe webformulier zijn gedaan, komen per 25 mei 2018 te vervallen. Dit geldt ook voor aanmeldingen die recent zijn gedaan.

Heeft u vragen over het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG)? De antwoorden op de meestgestelde vragen over het aanmelden van de FG vindt u hier.

Openbaar register FG's

De AP publiceert aanmeldingen van FG’s in een register. Let op: dit openbare register komt per 25 mei 2018 te vervallen. Op grond van de AVG zijn verantwoordelijken en verwerkers dan namelijk verplicht om zelf de contactgegevens van hun FG te publiceren.

Wat moet een FG weten en kunnen?

Van een FG wordt verwacht dat hij of zij bovengemiddelde vakkennis heeft van privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming.

De vereiste expertise en vaardigheden omvatten in ieder geval:

  • kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving voor gegevensbescherming;
  • begrip van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;
  • begrip van IT en informatiebeveiliging;
  • kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is;
  • vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen.

Concreet kennisniveau

Het concrete kennisniveau dat een FG moet hebben, is afhankelijk van de betreffende organisatie. Welke gegevensverwerkingen voert de organisatie uit? En welk niveau van bescherming van persoonsgegevens vereist dit?

Een FG heeft bijvoorbeeld meer expertise (en ondersteuning) nodig als de organisatie grote hoeveelheden gevoelige gegevens verwerkt.

Beroepsvereniging FG's

FG’s kunnen lid worden van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG).

Aanmelden van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Aanmelden van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Lees meer over Aanmelden van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Register FG - A t/m D

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met A, B, C of D

Lees meer over Register FG - A t/m D

Register FG - E t/m H

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met E, F, G of H

Lees meer over Register FG - E t/m H

Register FG - I t/m L

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met I, J, K of L

Lees meer over Register FG - I t/m L

Register FG - M t/m P

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met M, N, O of P

Lees meer over Register FG - M t/m P

Register FG - Q t/m T

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met Q, R, S of T

Lees meer over Register FG - Q t/m T

Register FG - U t/m Z

Zoek de functionaris voor de gegevensbescherming op van bedrijven en organisaties waarvan de naam begint met U, V, W, X, Y of Z

Lees meer over Register FG - U t/m Z