Vergroot contrast

AVG-Guidelines

Om organisaties te helpen bij de voorbereiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines (richtlijnen) die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Bij de meeste guidelines publiceren de privacytoezichthouders eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Daarna wordt de definitieve versie van de guidelines vastgesteld.

Definitieve guidelines

Over de volgende onderwerpen zijn definitieve guidelines beschikbaar:

Ook zijn er de volgende definitieve 'working documents' over internationaal gegevensverkeer:

Guidelines in consultatie

Bij de volgende guidelines is de consultatie gesloten, maar zijn de guidelines nog niet definitief en/of openbaar:

Verwachte guidelines

Er volgen nog guidelines over:

  • certificering (verwacht: eind april 2018)
  • goedkeuring van BCR's (verwacht: eind april 2018)
  • reglement EDPB (verwacht: eind mei 2018)
  • gedragscodes (verwacht: nog niet bekend)