Vergroot contrast

AVG-guidelines

Hier vindt u de AVG-guidelines (richtsnoeren) die de European Data Protection Board (EDPB) heeft gepubliceerd. Deze guidelines verduidelijken verschillende onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg om de privacywetgeving in hun werk toe te passen.

Bij de meeste guidelines publiceert de EDPB eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen dan laten weten wat zij vinden en waarover zij zich zorgen maken. Daarna stelt de EDPB de definitieve versie van de guidelines vast.

Definitieve EDPB-guidelines

Over de volgende onderwerpen zijn definitieve guidelines beschikbaar:

Beperkingen (artikel 23 AVG)

Bestrijding coronavirus

Boetes

Cameratoezicht

Certificering en accreditatie

Connected cars

Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Gedragscodes

Internationaal gegevensverkeer

Guidelines

Working documents

Meldplicht datalekken

Privacy by design & privacy by default

Profilering

PSD2

Recht op dataportabiliteit

Recht op vergetelheid

Samenwerking tussen privacytoezichthouders

Sociale media

Spraakassistenten

Territoriaal toepassingsgebied van de AVG

Transparantie

Toestemming (grondslag)

Uitvoeren van een overeenkomst (grondslag)

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Verwerkingsregister

EDPB-guidelines in consultatie

Er staan momenteel geen guidelines open voor consultatie.

Bij de volgende guidelines is de consultatie gesloten, maar zijn de guidelines nog niet definitief vastgesteld:

Zie ook

European Data Protection Board

Algemene informatie AVG