Vergroot contrast

AVG-guidelines

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Bij de meeste guidelines publiceren de privacytoezichthouders eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Daarna wordt de definitieve versie van de guidelines vastgesteld.

Definitieve guidelines

Over de volgende onderwerpen zijn definitieve guidelines beschikbaar:

Guidelines gerelateerd aan de bestrijding van het coronavirus

Zie ook het AP-nieuwsbericht 'Twee Europese guidelines rondom privacy & corona vastgesteld' d.d. 24 april 2020

Boetes

Cameratoezicht

Certificering en accreditatie

Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Gedragscodes

Internationaal gegevensverkeer

Guidelines

Working documents

Meldplicht datalekken

Privacy by design & privacy by default

Profilering

Recht op dataportabiliteit

Recht op vergetelheid

Reikwijdte van de AVG

Transparantie

Toestemming (grondslag)

Uitvoeren van een overeenkomst (grondslag)

Verwerkingsregister

Guidelines in consultatie

Momenteel staan er geen guidelines open voor consultatie.

Bij de volgende guidelines is de consultatie gesloten, maar zijn de guidelines nog niet definitief vastgesteld: