Vergroot contrast

Feiten en cijfers over de AP

Hier vindt u feiten en cijfers over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals budget, personeel en productiecijfers.

De AP in cijfers1

 

2018

2019

2020

budget (realisatie; in euro's)

16.121.0002 21.412.9403 24.295.3744

medewerkers (per einde jaar)

167 (157 fte) 191 (182 fte) 189 (179 fte)

datalekmeldingen

20.881 27.095 24.055

klachten

11.4135 27.854 25.590

onderzoeken

16 70 56

interventies (brief of gesprek)

1.018 2.082 2.780
n.a.v. datalekken 298 1.151 1.664
n.a.v. klachten 720 866 1.116
internationaal - 65 -

opgelegde boetes (aantal plus totaalbedrag in euro's)


(600.000)

(2.540.000)
7
(2.043.500)

last onder dwangsom

4 2 2

wetgevingsadviezen

82 105 120

inzet als betrokken toezichthouder

- 233 276

vragen van FG's

1.600 1.567 1.214

informatieverzoeken

21.395 6.940 5.711

voorafgaande raadplegingen

74 13 8

bezwaar

28 112 115

(hoger) beroep

20 30 28

1. Zie de jaarverslagen van de AP voor meer cijfers en informatie.
2. Bron: Departementaal Jaarverslag JenV 2018
3. Bron: Jaarrekening AP 2019
4. Bron: Jaarrekening AP 2020
5. Vanaf 25 mei 2018.

Klachten en datalekken

Zie Rapportages klachten en datalekken voor de jaarlijkse rapportages van de privacyklachten en datalekken die de AP heeft ontvangen. 

Nieuwsberichten over capaciteit en budget AP

Publicaties over capaciteit en budget AP