Vergroot contrast

Feiten en cijfers over de AP

Hier vindt u feiten en cijfers over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals budget, personeel en productiecijfers.

De AP in cijfers1

 

2019

2020

2021

budget (realisatie; in euro's)

21.412.940 24.295.374 26.899.855

medewerkers (per einde jaar)

182 fte 179 fte 169,2 fte

datalekmeldingen

27.095 24.055 24.866

klachten

27.854 25.590 18.9142

onderzoeken

70 56 27

opgelegde boetes (aantal plus totaalbedrag in euro's)3


(2.540.000)
7
(2.043.500)
11
(6.424.500)

last onder dwangsom

2 2 2

wetgevingsadviesprojecten

105 120 1064

inzet als betrokken toezichthouder

233 276 219

vragen van FG's

1.567 1.214 1.309

informatieverzoeken

6.940 5.711 3.0002

voorafgaande raadplegingen

13 8 10

bezwaar

112 115 186

(hoger) beroep

30 28 66

1. Zie de jaarverslagen van de AP voor meer cijfers en informatie.
2. In 2021 heeft de AP minder klachten en informatieverzoeken ontvangen dan de jaren ervoor omdat door capaciteitstekort het telefonisch spreekuur minder lang open was.
3. Een besluit om een organisatie te beboeten, kan uit meerdere boetes bestaan voor verschillende (deel)overtredingen. Verder zijn niet alle opgelegde boetes al openbaar gemaakt. Zie Boetes en andere sancties voor een overzicht van de al gepubliceerde boetes.  
4. Waarvan 95 met formeel advies uitgebracht.

Klachten en datalekken

Zie Rapportages klachten en datalekken voor de jaarlijkse rapportages van de privacyklachten en datalekken die de AP heeft ontvangen. 

Nieuwsberichten over capaciteit en budget AP

Publicaties over capaciteit en budget AP